ایران – استان مازندران

ناوگان ماهواره‌های سنتینل با این هدف طراحی شده‌اند تا بتوانند داده‌های سنجش‌ازدوری از سطح زمین را جمع‌آوری و ارسال نمایند. مجموعه سنتینل 2 شامل دو ماهواره است که با هدف نظارت بر محیط، پوشش گیاهی و پوشش زمین توسعه یافته‌اند. ماهواره Sentinel-2A که در سال 2015 به فضا پرتاب شد یک ماهواره با مدار خورشید-آهنگ بوده و دارای دوره تناوب مداری 10 روز است. ماهواره دوم یعنی Sentinel-2B در سال 2017 پرتاب شد و در حال حاضر عملیاتی بوده و داده‌های آن در دسترس کاربران قرار دارد. این دو ماهواره باهم کل سطح زمین، جزایر بزرگ، و آب‌های سرزمینی و ساحلی را هر پنج روز یک‌بار پوشش می‌دهند. سنجنده چندطیفی سنتینل 2 دارای 13 باند طیفی است که از طول‌موج‌های مرئی و نزدیک مادون قرمز تا مادون قرمز موج کوتاه متغیر در مدار چرخشی با عرض 290 کیلومتر هستند. داده‌های حاصل از این سنجنده چندطیفی مکمل داده‌های بدست‌آمده از لندست 7 و لندست 8 می‌باشند. وضوح مکانی باندهای طیفی سنتینل 2 به صورت زیر است:

  • 4 باند با قدرت تفکیک مکانی 10 متر: آبی (490 نانومتر)، سبز (560 نانومتر)، قرمز (665 نانومتر) و نزدیک مادون قرمز (842 نانومتر).

  • 6 باند با قدرت تفکیک مکانی 20 متر: 4 باند باریک برای تشخیص پوشش گیاهی (705، 740، 783 و 865 نانومتر) و 2 باند بزرگ‌تر (1610 و 2190 نانومتر) برای کاربردهایی نظیر تشخیص برف، یخ و ابر یا ارزیابی میزان رطوبت پوشش گیاهی.

  • 3 باند با قدرت تفکیک مکانی 60 متر: عمدتاً برای غربالگری ابری و تصحیحات اتمسفری (443 نانومتر برای ذرات معلق در هوا، 945 نانومتر برای بخار آب و 1375 نانومتر برای تشخیص ابر).

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو