منطقه 22 – تهران

سنجنده تصویربردار پیشرفته زمین (Advanced Land Imager (ALI)) که بر روی ماهواره EO-1 (Earth Observing-1) نصب شده بود تصاویری را در 10 باند طیفی مختلف ارائه می‌کند. تصاویر این سنجنده دارای رزولوشن 30 متر برای باندهای چندطیفی و رزولوشن 10 متر برای باند پانکروماتیک هستند. عرض استاندارد هر تصویر برابر 37 کیلومتر و طول آن برابر 42 کیلومتر است. این تصاویر دارای تصحیحات زمینی سطح اول (Level 1Gst) بوده و در سه باند طیفی 4، 3 و 1 (RGB) ارائه می‌شوند.

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو