ایران – جزیره قشم

سنجنده +ETM نصب‌شده بر روی ماهواره لندست 7 از سال 1999 با دوره تناوب 16 روز به طور تقریباً پیوسته از سطح زمین تصویربرداری نموده است. تمام تصاویر اخذ شده تا تاریخ 30 می 2003 دارای خطای SLC هستند که تصاویر برداشت‌شده بعد از این تاریخ با نام SLC-off طبقه‌بندی می‌شوند. تصاویر +ETM لندست 7 شامل 8 باند طیفی با قدرت تفکیک مکانی 30 متر برای باندهای 1 تا 7 می‌باشد.

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو