داده AVHRR – ایران

AVHRR داده‌های چندطیفی با تعداد باند 4 تا 6 از ماهواره NOAA را ارائه می‌کند. تقریباً یک پوشش کامل از دنیا از سال 1979 برای ساعات قبل از ظهر و بعد از ظهر وجود دارد. قدرت تفکیک مکانی این داده‌ها حدود 1 کیلومتر است. در کنار داده اصلی محصولات و اطلاعات دیگری نیز قابل دسترس هستند. این محصولات و اطلاعات اضافی شامل شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش گیاهی، زاویه زنیتی ماهواره، زاویه زنیتی خورشید، آزیموت نسبی و شاخص داده‌ها می‌باشند.

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو