ایران – شمال شرق

محصول بازتاب سطحی، برآوردی از بازتاب سطح زمین را ارائه می‌کند که توسط سنجنده VIIRS نصب‌شده بر روی ماهواره S-NPP برای 9 باند (M1-M5, M7, M8, M10, M11) با قدرت تفکیک مکانی متوسط اسمی یک کیلومتر اخذ شده است. رزولوشن یک کیلومتر از طریق کاهش قدرت تفکیک اولیه 750 متری در سطح 2 بدست آمده است. تصحیحات شرایط جوی از قبیل تأثیرات گازهای مولکولی مانند اُزن، بخار آب و ذرات معلق در هوا بر روی محصول نهایی انجام شده است. بازه زمانی این محصول، 8 روز است که بر مبنای بیشینه پوشش قابل رؤیت، زاویه سنجنده کوچک، و عدم وجود ابرها یا سایه ابرها انتخاب می‌گردد. در کنار محصول اصلی اطلاعات دیگری از قبیل تاریخ، کیفیت باند بازتابی، زاویه آزیموت نسبی، زاویه زنیت سنجنده و زاویه زنیت خورشیدی نیز ارائه می‌شود.

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو