ایران – شمال غرب

سنجنده مودیس بر روی دو ماهواره Terra و Aqua که توسط ناسا به فضا پرتاب شده‌اند نصب شده و آعاز برداشت داده‌ها را از حدود 20 سال پیش آغاز نموده است. این سنجنده دارای محصولات مختلفی از نظر زمانی بوده و به لحاظ قدرت تفکیک مکانی نیز دارای رزولوشن 250، 500 و 1000 متر است.

محصول تبخیر و تعرق مودیس که داری رزولوشن مکانی 500 متر است یک محصول ترکیبی برای بازه زمانی 8 روزه می‌باشد. این محصول بر اساس منطق معادله PM است که شامل ورودی تحلیل‌های هواشناسی روزانه همراه با داده‌های سنجش‌ازدوری مودیس از قبیل دینامیک پوشش گیاهی و پوشش زمین است. مجموعه‌داده‌های MOD16 دربرگیرنده لایه‌هایی برای تبخیر و تعرق ترکیب‌شده، شار گرمای نهان، تبخیر و تعرق بالقوه و شار گرمای نهان بالقوه همراه با یک لایه کنترل کیفی است. مقادیر پیکسل‌ها برای دو لایه تبخیر و تعرق برابر مجموع داده‌های 8 روز بوده و مقادیر پیکسل‌ها برای دو لایه شار گرمای نهان برابر میانگین داده‌های 8 روز می‌باشد.

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو