ایران – خلیج فارس

سنجنده مودیس بر روی دو ماهواره Terra و Aqua که توسط ناسا به فضا پرتاب شده‌اند نصب شده و آعاز برداشت داده‌ها را از حدود 20 سال پیش آغاز نموده است. این سنجنده دارای محصولات مختلفی از نظر زمانی بوده و به لحاظ قدرت تفکیک مکانی نیز دارای رزولوشن 250، 500 و 1000 متر است.

این محصول، مقدار دمای سطح زمین و میزان تابش را برای هر پیکسل با وضوح مکانی یک کیلومتر و در شبکه‌های 1200 در 1200 کیلومتری ارائه می‌کند. مقدار دمای پیکسل‌ها از روی محصول MOD11_L2 مودیس بدست می‌آید. برای عرض‌های بالای 30 درجه، برخی پیکسل‌ها ممکن است دارای مشاهدات و مقادیر متعدد باشند ولی شرط آسمان بدون ابر برای آنها رعایت شده است. در این حالت، مقدار پیکسل برابر میانگین تمام مقادیر مجاز خواهد بود. در کنار باندهای مربوط به دمای روزانه و شبانه سطح زمین، اطلاعات دیگری از قبیل ارزیابی‌های کنترلی، زمان مشاهدات و زوایای زنیت مشاهده نیز وجود دارند.

با کلیک بر روی دکمۀ «ثبت سفارش»، به صفحۀ سفارش اصلی منتقل می‌شوید و می‌توانید با تکمیل آن سفارش خود را ثبت نهایی کنید تا پس از بررسی توسط کارشناسان ما و پرداخت نهایی، محصول خود را بصورت آنلاین دانلود نموده یا بصورت پستی تحویل بگیرید.

بستن منو