DEIMOS-2 یک ماهواره تصویربرداری از شرکت الکنور اسپانیا است که در ادامه مأموریت ماهواره DEIMOS-1 با هدف اخذ تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا ساخته و پرتاب شده است. این ماهواره، تصاویر پانکروماتیک با قدرت تفکیک 75 سانتی‌متر و تصاویر چندطیفی با قدرت تفکیک 4 متر را فراهم می‌کند. این ماهواره در ژوئن 2014 میلادی به فضا پرتاب شد و ارتفاع مدار آن حدود 600 کیلومتر است. در ادامه، مشخصات فنی و یک نمونه تصویر اخذشده در سال 2018 توسط این سنجنده که مربوط به پارک المپیک کره جنوبی برای بازی‌های المپیک زمستانی است نمایش داده شده است.

بستن منو