GeoEye-1 که قبلاً با نام OrbView-5 شناخته می‌شد، یک سنجنده با قدرت تفکیک مکانی بالا از شرکت GeoEye است که در اوایل سال 2006 تأسیس گردید. این شرکت، بزرگترین تولیدکننده ماهواره‌های تصویربرداری تجاری در دنیا است. سنجنده GeoEye-1 در سپتامبر 2008 به فضا پرتاب شد و دارای یک مدار خورشیدآهنگ با ارتفاع 681 کیلومتر و زاویه انحراف 98 درجه است. این سنجنده دارای قدرت تفکیک مکانی 0/41 متر برای تصاویر پانکروماتیک و 1/65 متر برای تصاویر جندطیفی است. سایر مشخصات این سنجنده در جدول زیر بیان شده است. همچنین یک نمونه از تصاویر سنجنده GeoEye-1 که شهر واتیکان در رم را نشان می‌دهد در ادامه آورده شده است.

بستن منو