Pleiades یک مجموعه متشکل از دو ماهواره است که اولین‌بار در سال 2009 به فضا پرتاب شد و ادامه‌دهنده برنامه اسپات آژانس فضایی فرانسه است. قدرت تفکیک مکانی این ماهواره‌ها برای تصاویر پانکروماتیک برابر 70 سانتی‌متر و برای تصاویر چندطیفی برابر 2/8 متر است. جداول زیر مشخصات فنی این مجموعه ماهواره‌ای را نمایش می‌دهند. در ادامه نیز یک نمونه از تصاویر این مجموعه آورده شده است که کشتی تفریحی واژگون‌شده در سواحل ایتالیا در تاریخ 12 ژوئیه 2013 را به تصویر کشیده است.

بستن منو