SPOT-5 پنجمین ماهواره از سری ماهواره‌های اسپات آژانس فضایی فرانسه است که توسط پرتابگر آریان در مدار قرار گرفت. از اولین ماهواره این سری که در سال 1986 میلادی به فضا پرتاب شد، سیستم اسپات همواره در حال ارائه مداوم سرویس و بهبود پیوسته محصولات خود برای کاربران جامعه جهانی بوده است. این ماهواره بر روی یک مدار خورشیدآهنگ با دوره زمانی بازدید مجدد 26 روز و زاویه دید 27± درجه نسبت به نادیر در حال چرخش است. قدرت تفکیک مکانی آن برای تصاویر پانکروماتیک کمتر از 3 متر و برای تصاویر چندطیفی حدود 10 متر است. سایر مشخصات فنی این ماهواره در جدول زیر نمایش داده شده است. همچنین یک نمونه از تصاویر اخذشده توسط این ماهواره که مربوط به شهر ناپل ایتالیا است در ادامه آورده شده است.

بستن منو