SuperView یک ماهواره سنجش از دوری چینی است که توسط شرکت فنآوری فضایی پکن اداره می‌شود. این ماهواره در تاریخ 9 ژانویه سال 2018 میلادی به فضا پرتاب شد. قدرت تفکیک مکانی این ماهواره برای تصاویر پانکروماتیک برابر 50 سانتی‌متر و برای تصاویر چندطیفی برابر 2 متر است. مدار این ماهواره خورشیدآهنگ بوده و در ارتفاع 530 کیلومتری از زمین قرار دارد. در ادامه، مشخصات فنی این ماهواره و یک نمونه از تصاویر این ماهواره که از شانگهای چین اخذ شده است به نمایش در آمده است.

بستن منو