WorldView-2 یک ماهواره تصویربرداری تجاری از شرکت دیجیتال‌گلوب است. هدف کلی، تأمین نیازهای تجاری در حال رشد برای تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا است. این ماهواره با دقت 0/46 متر برای پانکروماتیک و 1/8 متر برای چندطیفی یکی از بهترین دقت‌ها در بازار تصاویر ماهواره‌ای را ارائه می‌کند. این ماهواره در هر روز قادر به تصویربرداری از 975000 کیلومتر مربع است. چابکی و ارتفاع بالای حدود 770 کیلومتر این سنجنده آن را قادر می‌سازد تا از هر نقطه‌ای در مدت زمان 1/1 روز بازدید مجدد انجام دهد. سایر مشخصات فنی این سنجنده در جدول زیر آورده شده است. یک تصویر نمونه نیز که مربوط به شاتل فضایی آتلانتیس در جزیره مریت فلوریدا است در ادامه نمایش داده شده است.


بستن منو